preëclampsie symptomen

Wanneer een arts te zien

Preëclampsie ontwikkelt soms zonder enige symptomen. Hoge bloeddruk kan langzaam ontwikkelen, maar meer in het algemeen het heeft een plotseling ontstaan. Controle bloeddruk is een belangrijk onderdeel van prenatale zorg omdat de eerste tekenen van pre-eclampsie is gewoonlijk een verhoging van de bloeddruk. Bloeddruk die is 140/90 millimeter kwik (mm Hg) of meer – gedocumenteerd op twee gelegenheden, ten minste vier uur na elkaar – is abnormaal.

Andere tekenen en symptomen van pre-eclampsie kunnen omvatten

Plotselinge gewichtstoename en zwelling (oedeem) – in het bijzonder in je gezicht en handen – gaat vaak gepaard met pre-eclampsie. Maar deze dingen gebeuren ook in veel normale zwangerschappen, zodat ze niet als betrouwbare tekenen van pre-eclampsie.

Zorg ervoor dat u uw prenatale bezoeken bij te wonen, zodat uw zorgverlener uw bloeddruk kan controleren. Neem contact op met uw arts onmiddellijk of ga naar een meldkamer als u een ernstige hoofdpijn, wazig zicht, ernstige pijn in je buik of ernstige kortademigheid.

Omdat hoofdpijn, misselijkheid en pijn en pijn komen vaak klachten zwangerschap, is het moeilijk om te weten wanneer nieuwe symptomen zijn gewoon deel uit van zwanger en wanneer zij een ernstig probleem kan aangeven – vooral als het je eerste zwangerschap. Als u zich zorgen over uw klachten, neem dan contact op met uw arts.