pancrelipase (oraal) voorzorgsmaatregelen

Het is zeer belangrijk dat uw arts controleert de voortgang van u of uw kind op regelmatige bezoeken. Hierdoor kan uw arts om te zien of het medicijn goed werkt en om te beslissen of u of uw kind moet blijven om het te nemen.

Voor patiënten die de capsules met poeder

Voor patiënten die de poedervorm van dit geneesmiddel

Neem contact op met uw arts meteen als u of uw kind ongewone of ernstige buik- of maagpijn, moeite met het passeren van ontlasting, misselijkheid of braken. Dit kunnen symptomen van een zeldzame maar ernstige darmaandoening genoemd fibroserende colonopathy.

Dit geneesmiddel wordt uit de pancreas van varkens. Het risico op het krijgen van een virus uit medicijnen gemaakt van varken organen is sterk verminderd in de afgelopen jaren. Dit is het gevolg van de vereiste tests voor bepaalde virussen en testen tijdens de vervaardiging van deze geneesmiddelen. Hoewel het risico van overdracht van bepaalde virussen aan mensen die het medicijn zal gebruiken laag is, praten met uw arts als u of uw kind zich zorgen.

Dit geneesmiddel kan ernstige vormen van allergische reacties, waaronder anafylaxie veroorzaken. Anafylaxie kan levensbedreigend zijn en vereist onmiddellijke medische aandacht. Bel uw arts meteen als u een huiduitslag, jeuk, netelroos, heesheid, moeite met ademhalen, problemen met slikken, of zwelling van uw handen, gezicht, mond of keel terwijl u of uw kind gebruik van dit geneesmiddel.

Vertel uw arts als u een voorgeschiedenis van abnormale bloedglucosewaarden alvorens Zenpep®.