osimertinib (oraal) voorzorgsmaatregelen

Het is zeer belangrijk dat uw arts uw vooruitgang te controleren op regelmatige bezoeken om ervoor te zorgen dat dit medicijn goed werkt. Bloedonderzoek kan nodig zijn om te controleren op ongewenste effecten. Uw dosis kan verminderd worden, of het medicijn ingehouden of gestopt, indien aan bepaalde bijwerkingen optreden.

Het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap kan uw ongeboren kind schadelijk zijn. Het kan ook leiden tot aangeboren afwijkingen als de vader wordt gebruikt als zijn seksuele partner zwanger wordt. Vrouwelijke patiënten moeten effectieve anticonceptie gebruiken tijdens de behandeling en gedurende ten minste 6 weken na de laatste dosis. Mannelijke patiënten met vrouwelijke partners dienen effectieve anticonceptie gebruiken tijdens de behandeling en gedurende ten minste 4 maanden na de laatste dosis. Als u denkt dat u of uw partner zwanger wordt tijdens het gebruik van het geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts meteen.

Als u van plan bent om kinderen te krijgen, praten met uw arts voordat u dit geneesmiddel. Sommige mannen en vrouwen gebruik van dit geneesmiddel hebben onvruchtbaar (niet in staat om kinderen te krijgen) geworden.

Dit geneesmiddel kan zwelling van de longen (pneumonitis) of interstitiële longziekten veroorzaken. Dit zijn levensbedreigende aandoeningen en vereisen onmiddellijke medische aandacht. De symptomen kunnen lijken op de symptomen van longkanker. Neem contact op met uw arts meteen als u nieuwe of verergering van hoesten, koorts, kortademigheid of moeite met ademhalen.

Neem contact op met uw arts meteen als u eventuele wijzigingen in uw hartritme te hebben. Je zou duizelig of flauw, of je kan een langzaam, snel, stampende of onregelmatige hartslag hebben.

Dit geneesmiddel kan hartproblemen veroorzaken. Vertel het uw arts meteen als u snel, stampende of onregelmatige hartslag, duizeligheid, kortademigheid, of zwelling van uw enkels of voeten.

Geen andere medicijnen niet innemen, tenzij ze hebben met uw arts besproken. Dit is inclusief recept of nonprescription (over-the-counter [OTC]) geneesmiddelen en kruiden (bv St. Janskruid) of vitaminesupplementen.