andere namen voor pulmonale hypertensie

Groep 1 pulmonale arteriële hypertensie (PAH), die optreedt zonder bekende oorzaak vaak wordt genoemd primaire PAH of idiopathische (id-ee-o-PATH-ick) PAH.

Groep 1 PAH dat optreedt bij een bekende oorzaak vaak genoemd geassocieerde PAH. Bijvoorbeeld PAH die voorkomt bij een persoon die sclerodermie kan genoemd worden “PAH zich in samenwerking met scleroderma” of eenvoudigweg “scleroderma-geassocieerde PAH.

Groepen 2-5 pulmonale hypertensie (PH) soms secundaire PH genoemd.

Message Related Director’s